top of page

Festiwale

Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA

Organizowane rokrocznie  kilkudniowe święto sztuki awangardowej aspirujące do prezentacji w Jeleniej Górze najciekawszych zjawisk z nurtu kultury awangardowej i niezależnej. Spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty i panele dyskusyjne przyciągają tłumy młodych i starszych miłośników sztuki tworząc niepowtarzalną atmosferę, w którą najlepiej wtopić się osobiście, przyjeżdżając do Jeleniej Góry w czasie festiwalu. Nazwa festiwalu została ‘”wymyślona” przez pomysłodawcę i organizatora imprezy Łukasza Dudę. Rozwinięcie pierwotnej nazwy brzmi: Polskie Eksploracje Sztuki Teatralnej Kultury Awangardowej i doskonale oddaje charakter i atmosferę imprezy. Festiwal jest organizowany przy współpracy Jeleniogórskiego Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem „Teatr Odnaleziony”.

34 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Ponad 34 lata temu, w znacznie odleglejszej wtedy Francji, ówczesna dyrektorka teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, Pani Alina Obidniak usłyszała okrzyk: „Alina!!! Wszyscy do Ciebie przyjedziemy !!!” Była to odpowiedź zgromadzonych w wielkim namiocie artystów, którzy w ten sposób zareagowali na zaproszenie do Jeleniej Góry. Przyjechali po raz pierwszy w 1983 roku i zainicjowali Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, który pozostał z nami do dzisiaj. Wiele się przez te 34 lata zmieniło na świecie, w kraju i w naszym mieście. Zmieniał się też festiwal, jego zasięg terytorialny, czas trwania czy budżety poszczególnych edycji. Jedno pozostawało i powinno pozostać na zawsze niezmienne: magia wielkiego, teatralnego święta, które co roku w wakacje napełnia nasze miasto sztuką i płynącą z niej energią.

bottom of page